Visual Basic Tarih Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar unutulmamak adına burada dursun.

TARİH FONKSİYONLARI

Aslında Vb tarih islemleri ile ilgili çok fazla fonksiyona sahiptir.

Bende hepsini bir araya getirince fark ettim Hikayeye gerek yok konuya devam edelim…Date Fonksiyonu:

Sistemin tarih bilgisini döndürür.Örnek:

Dim Tarih

Tarih =Date

Msgbox “Bu günün tarihi: ” & Tarih

Now Fonksiyonu:

Sistemin tarih bilgisini en ayrıntılı biçimde döndürür.Örnek:

Dim Tarih

Tarih =Now

Msgbox “su an: ” & Tarih

DateAdd Fonksiyonu:

Belirtilen tarihe belli bir süreyi ekler veya çıkartır.Kullanımı;

DateAdd(süre,sayi,tarih)

Süre eklenecek süre türünü belirtir, seçilen süreden ne kadar eklenecegini belirtir, sayının eklenecegi tarihi belirtir.Süre Degerleri;

Deger Açıklama

yyyy Yıl

q Çeyrek yıl (3 ay)

m Ay

y Yılın günü

d Gün

w Haftanın günü

ww Hafta

h Saat

n Dakika

s SaniyeÖrnek:

simdi ”22.08.2003” tarihine 3 ay ekleyelim.


Dim ilkTarih As Date ‘Ekleme yapacagımız tarihi tanımladık

Dim EklenecekSure As İnteger ‘Eklenecek süreyi tanımladık

 


ilkTarih=”22.08.2003” ‘Ekleme yapacagımız tarihin degerini atadık.

EklenecekSure = 3 ‘Eklenecek sürenin degerini atadık.

YeniTarih=DateAdd(“m”,EklenecekSure,ilkTarih) ‘”m” degeri ay belirtir.

Msgbox YeniTarihÖrnek:

simdi ”22.08.2003” tarihine 15 gün ekleyelim.Dim ilkTarih As Date ‘Ekleme yapacagımız tarihi tanımladık

Dim EklenecekSure As İnteger ‘Eklenecek süreyi tanımladık

ilkTarih=”22.08.2003” ‘Ekleme yapacagımız tarihin degerini atadık.

EklenecekSure = 15 ‘Eklenecek sürenin degerini atadık.

YeniTarih=DateAdd(“d”,EklenecekSure,ilkTarih) ‘”d” degeri gün belirtir.

Msgbox YeniTarih

DİKKAT: Eger zaman ile ilgili islem yapılacak ise “12.06.2003 15:35:19” seklinde olmalıDateDiff Fonksiyonu:

İki Tarih Arasındaki süreyi verir.Kullanımı;

DateDiff(süre, Tarih1, Tarih2,Haftanın ilk günü,Yılın ilk günü)Süre alınmak istenen tarih türünü belirtir,Tarih1 ilk tarihi,Tarih2 tarihi belirtir.

Sürenin degerleri yukarıdaki tablonun aynısıdır.

Eger haftanın ilk günü belirtilmez ise ilk günü Pazar olarak kabul eder.Haftanın İlk Günü

Sabit Deger Açıklama

vbUseSystem 0 Sistem degeri

vbSunday 1 Pazar (Varsayılan)

vbMonday 2 Pazartesi

vbTuesday 3 Salı

vbWednesday 4 Çarsamba

vbThursday 5 Persembe

vbFriday 6 Cuma

vbSaturday 7 CumartesiYamuk yumuk oldu ama neyse..Örnek:

Diyelim ki “13.02.2003” tarihinden bu gün ki tarihe kadar kaç gün geçti?Dim Tarih As Date ‘Kullanacagımız tarihi tanımladık.

Dim Mesaj As String ‘Mesajın içerigi için degisken tanımladık

Tarih = “13.02.2003” ‘‘Kullanacagımız tarihi degerini atadık

Mesaj = DateDiff(“d”,Now,Tarih) ‘”d” ile günü,Now ile simdiki tarihi belirttik

Msgbox “Bu günden bu kadar gündür:” & Mesaj

Örnek:

“13.02.2003” tarihi ile “15.07.2003” tarihi arasında kaç hafta var?Dim Tarih1 As Date ‘Tarihleri tanımladık.

Dim Tarih1 As Date ‘Tarihleri tanımladık.

Dim Mesaj As String ‘Mesajın içerigi için degisken tanımladık

Tarih1 = “13.02.2003” ‘Tarihlere degerlerini atadık.

Tarih2 = “15.07.2003” ‘Tarihlere degerlerini atadık.

Mesaj = DateDiff(“ww”,Tarih1,Tarih2) ‘”ww” ile degeri hafta olarak istedigimizi belirttik.

Msgbox Mesaj & “ Haftadır.”DatePart Fonksiyonu:

Verilen tarihin belirli bir kısmını verir.Kullanımı;

DatePart(süre, Tarih,Haftanın ilk günü,Yılın ilk günü)Süre yukarıdaki tabloda bukunan degerlerin aynısıdır.

Eger haftanın ilk günü kullanılmaz ise Pazar haftanın ilk günü kabul edilir.

Örnek:

“13.02.2003” tarihinin yılını ögrenelim.Dim Tarih As Date ‘Kullanacagımız tarihi tanımladık.

Dim Mesaj As String Mesajın içerigi için degisken tanımladık

Tarih = “13.02.2003” ‘Degiskene degerini atadıl

Mesaj = DatePart(“yyyy”,Tarih) ‘”yyyy” ile yıl degerini istedigimizi belittik.

Msgbox “Yıl: ” & MesajWeekday Fonksiyonu:

Haftanın gün bilgisini dönderir.Kullanımı;

Weekday(Tarih,Haftanınilkgünü)Örnek:

Dim Tarih ‘Kullanacagımız tarihi tanımladık.

Dim GunAdi ‘Gün adını saklayacagımız degiskeni tanımladık

Tarih = “23.06.2003” ‘Degiskene degerini atadık.

GunAdi = Weekday(Tarih, ,vbMonday) ‘vbMonday ile haftanın ilk gününün pazartesi oldugunu belirttik.

‘Bize Gun 1 olarak döner, yani pazartesi, eger haftanın ilk gününü pazartesi seçmemis olsaydık. 2 yani Salı dönecekti.

WeekdayName Fonksiyonu:

Haftanın gün bilgisinin adını döndürür.Kullanımı;

WeekdayName(HaftanınGunu, Kısaltma, Haftanınilkgünü)Örnek:

Dim Tarih ‘Kullanacagımız tarihi tanımladık.

Dim Gun ‘Kullanacagımız gün numarasını saklayacagımız degiskeni tanımladık.

Dim GunAdi ‘Gün adını saklayacagımız degiskeni tanımladık.

Tarih = “23.06.2003” ‘tarih degiskenine degerini atadık.

Gun =Weekday(Tarih, vbMonday) ‘Belirttigimiz tarihin haftanın kaçıncı günü oldugunu bulduk.

GunAdi = WeekdayName(Gun, ,False, vbMonday) ‘False degeri kısaltma yok demek.

Year Fonksiyonu:

Tarih bilgisinin yıl degerini döndürür.Kullanımı;

Year(Tarih)Örnek:

Dim Tarih, Yil

Tarih = “03.08.2003”

Yil = Year(Tarih) ‘2003 degeri döner.

Msgbox “Yıl: “ & Yil

Month Fonksiyonu:

Tarih bilgisinin ay degerini döndürür.Kullanımı;

Month(Tarih)Örnek:

Dim Tarih, Ay

Tarih = “03.08.2003”

Ay = Month(Tarih) ‘8 degeri döner.

Msgbox “Ay: “ & Ay

Day Fonksiyonu:

Verilen tarihin Ayın hangi günü oldugunu döndürür.Kullanımı;

Day(Tarih)Örnek:

Dim Tarih, Gun

Tarih = “23.06.2003”

Gun = Day(Tarih) ‘Bize Gun 23 olarak döner.

Time Fonksiyonu:

Sistemin zaman bilgisini döndürür.Örnek:

Dim Zaman

Zaman =Time

Msgbox “suan saat: ” & Zaman

Hour Fonksiyonu:

Gün bilgisinin saat degerini verir.Örnek:

Dim Zaman, Saat

Zaman =#3:12:19 PM#

Saat = Hour(Zaman) ’15 degeri döner.

MsgBox Saat

Minute Fonksiyonu:

Zamanın dakika bilgisini döndürür.Örnek:

Dim Zaman, Dakika

Zaman =#3:12:19 PM#

Dakika = Minute(Zaman) ’12 degeri döner.

MsgBox Dakika

Timer Fonksiyonu:

Zamanı saniye cinsinden verir.Örnek:

Dim Sn

Sn = Timer

Msgbox

* Bu bilgiler alıntıdır.  Yazan arkadaşa teşekkürler.

Bu yazı 3906 kez görüntülendi.
Konuya yorum yapın.
Konuyla ilgili yorumlar
Web Site Tasarımı
Web sitenizi istediğiniz tasarımda, istediğiniz ihtiyaca uygun olarak hazırlayalım.

Yaptırmak istediğiniz web sitesiyle ilgili fiyat teklifimizi, fikirlerimizi almak için bize ulaşın.

Şirketiniz için Özel Yazılım
Şirketiniz için özel bir yazılıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle iletişime geçin şirketiniz için en kullanışlı yazılımları oluşturalım... web tasarım, web tasarım, Web tasarım, ucuz web sitesi, özer Bilgisayar yazılım, yazılım
Seo Çalışması
Web sitelerinin arama motorlarında ( Google, Yandex, Bing, Alexa vb.) üst sıralarda çıkması için yapılan çalışmalara SEO (Search Engine Optimization - Arama Motoru Optimizasyonu) denir.
Özer Bilgisayar Yazılım olarak Web sitenizin Google, Yahoo, Bing gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkması için çalışıyoruz ve en iyi iyileştirme tekniklerini kullanıyoruz.